PERSBERICHT | Kinderen leren over circulariteit in de bouw
 
De toekomst begint nu. Door de kinderen van nu te informeren en inspireren over duurzaamheid en circulariteit hopen we ze te enthousiasmeren voor een duurzamere toekomst. Tijdens Dutch Earth Week op woensdag ochtend 10 oktober gaat groep 8 van Basisschool Bleijerheide uit Kerkrade dieper in op circulariteit en duurzaamheid in de bouw. Zij gaan samen met het team van Dutch Earth Week en sloper Dusseldorp op ontdekkingstocht bij het Expogebouw en de te slopen flat aan de Jonkerberglaan, beiden gelegen in Kerkrade.
 
De kinderen zullen tijdens deze leerzame ochtend spelenderwijs kennis maken met de circulariteit in de bouw. In de te slopen flat gaan de 24 kinderen Circular Escape spelen, een spel ontwikkeld door de organisatie van Dutch Earth Week. Dit spel is gebaseerd op de hersenkrakers uit de zogeheten escaperooms, alleen ligt de nadruk hierbij op duurzaamheid. Ook zullen zij aan het eind van deze ochtend zelf aan de slag gaan om een nieuw object te maken met verzamelde sloopmaterialen.
 
Dutch Earth Week 2018: TURN IT!
Dit jaar draait Dutch Earth Week om het thema TURN IT! Deze editie gaat over een nieuwe manier van denken, waarin duurzaam doen ontzettend logisch is. Iedereen kan duurzamer omgaan met energie en grondstoffen; het is vaak makkelijker dan je denkt! Eigenlijk is duurzaam het nieuwe normaal. En het levert ook nogal wat op: geldbesparing, een schone toekomst en een samenleving waarin iedereen meedoet. Tel uit je winst! Dit jaar gaan we het vooral hebben over de energietransitie en circulariteit. Dat zijn termen die je misschien net zo weinig zeggen als het veelomvattende ‘duurzaamheid’.  Dutch Earth Week brengt het dichterbij en laat zien hoe het ook kan, dus… doe maar duurzaam!
 
Bob Ruers, gedeputeerde van de Provincie Limburg, roept burgers en bedrijven uit Limburg op om aan te haken: “We staan aan het begin van een nieuw tijdperk, waarin we veel minder gebruik kunnen en willen maken van traditionele grond- en brandstoffen. De industriële revolutie heeft ons welvaart en innovatie gebracht, maar veroorzaakte ook een ongekende aanslag op onze planeet. Daarom is het nu tijd voor een ecologische revolutie. Tijdens Prinsjesdag hoorde ik het goede nieuws dat het kabinet zes miljard euro beschikbaar stelt voor energieproductie uit bronnen als wind, zon, biomassa, geothermie en water. Laten we dit zien als de start van een nieuw tijdperk!”
 
Kijk op www.dutchearthweek.nl voor meer informatie en inspiratie.