Missie & Visie

Missie

Onze organisatie gaat de komende jaren bewegen in de richting van ‘eigen verantwoordelijkheid voor ontwikkeling’, ‘samenwerken’ en ‘passende zorg’.

Onze missie klinkt daarom als volgt: Eén voor allen, allen voor één.

Visie

Basisschool Bleijerheide is de school met Hart.

Bij Basisschool Bleijerheide zijn alle kinderen van harte welkom. Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten en kinderen met plezier naar school komen.

Het activerend pedagogisch klimaat dat wij binnen school hanteren, is het uitgangspunt van leren. Leren gebeurt bij ons in een veilige leeromgeving middels het jaarstofklassensysteem.

Met moderne media (Snappet), via projecten (21e eeuwse vaardigheden) en leren van en uit de praktijk. Hierbij staan begrippen als relatie, communicatie, competentie en autonomie centraal.

Kinderen leren van én met elkaar in het werklokaal, de stilteruimtes of de Taalstraat. Verder bieden wij kinderen lessen in techniek, koken en muziek, Positive Behaviour Support en Rots en Water.

Onze school is een ontmoetingsplaats van leerkrachten, onderwijsassistenten, stagiaires en kinderen met verschillende etniciteit, talenten en kwaliteiten. Deze verschillende talenten en kwaliteiten helpen wij verder te ontwikkelen. Wij geloven in de talenten van elk individueel kind en dagen kinderen ook uit om zich te laten zien. Hierbij is het belangrijk voor onze doelgroep om geloof te hebben in eigen kennis en kunde. Succeservaringen van kinderen zorgen voor een positieve bijdrage aan het gevoel van eigenwaarde. Iedereen is waardevol en doet ertoe!

Ook milieubewustzijn en gezondheid komen ruim aan bod in ons onderwijs. De toekomstige generaties zullen moet leren om bewuster om te gaan met onze aarde en haar rijkdommen. Onderwerpen als afval, recycling, upcycling, duurzaamheid en ecologie komen middels projecten en technieklessen aan bod. Daarnaast besteden we aandacht aan gezonde voeding en beweging. We beschikken namelijk over het vignet ‘De gezonde school’ en dragen dit ook uit waar mogelijk. Onze missie is duidelijk: wij willen kinderen afleveren die goed in hun vel zitten, in zichzelf geloven, respectvol en tolerant zijn en over de juiste basiskennis en vaardigheden beschikken om zich een leven lang verder te ontwikkelen als competente burgers.

Welkom

Kom gerust eens bij ons kijken. U bent van harte welkom!

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details