Basisschool Bleijerheide > Schooltijden en vakanties

Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Swipe in de tabel naar rechts voor meer informatie

MaandagGroep 1 t/m 88:30 uur – 12:15 uur12:45 uur – 14:30 uur
DinsdagGroep 1 t/m 88:30 uur – 12:15 uur12:45 uur – 14:30 uur
WoensdagGroep 1 t/m 88:30 uur – 12:30 uur
DonderdagGroep 1 t/m 88:30 uur – 12:15 uur12:45 uur – 14:30 uur
VrijdagGroep 1 t/m 88:30 uur – 12:30 uur

Vakanties

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE geldt de vakantieregeling Zuid-Limburg, zoals die is vastgesteld door de Regionale Werkgroep Vakantierooster.

Goede Vrijdagvrijdag 7 april 2023
Pasenmaandag 10 april 2023
Meivakantiemaandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartdonderdag 18 mei en vrijdag 19 mei
Pinksterenmaandag 29 mei 2023
Zomervakantiemaandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023

Weg buiten vakantie om

Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. Deze wet kent echter een uitzondering.

Volgens de leerplichtwet kunnen kinderen maximaal tien schooldagen vrij krijgen als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is dat zij tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Deze tien dagen kunnen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Wilt u hier gebruik van maken? Dien dan een verzoek in bij de directeur van de school. Hij keurt het verlof goed of af. Indien het verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

Welkom

Kom gerust eens bij ons kijken. U bent van harte welkom!