Basisschool Bleijerheide > Schooltijden en vakanties

Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Swipe in de tabel naar rechts voor meer informatie

MaandagGroep 1 t/m 88:30 uur – 12:15 uur12:45 uur – 14:30 uur
DinsdagGroep 1 t/m 88:30 uur – 12:15 uur12:45 uur – 14:30 uur
WoensdagGroep 1 t/m 88:30 uur – 12:30 uur
DonderdagGroep 1 t/m 88:30 uur – 12:15 uur12:45 uur – 14:30 uur
VrijdagGroep 1 t/m 88:30 uur – 12:30 uur
Schooltijden schooljaar 2023-2024

Vakanties

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE geldt de vakantieregeling Zuid-Limburg, zoals die is vastgesteld door de Regionale Werkgroep Vakantierooster.

Herfstvakantie16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Carnavalsvakantie12 februari t/m 18 februari 2024
Witte donderdag en
Goede Vrijdag
28 en 29 maart 2024
Pasenmaandag 1 april 2024
Meivakantiemaandag 29 april t / m vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaartvalt in de meivakantie
Pinksterenmaandag 20 mei 2024
Zomervakantiemaandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2024
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2023-2024

Weg buiten vakantie om

Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. Deze wet kent echter een uitzondering.

Volgens de leerplichtwet kunnen kinderen maximaal tien aaneengesloten schooldagen vrij krijgen als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is dat zij tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Deze tien dagen kunnen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Wilt u hier gebruik van maken? Dien dan een verzoek in bij de directeur van de school. Hij keurt het verlof goed of af. Indien het verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

Welkom

Kom gerust eens bij ons kijken. U bent van harte welkom!

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details